Cvičení podporuje smysl a náplň života

FitnessHealthFactory

Nedávno provedený výzkum Harvardské univerzity se zabýval vlivem cvičení a aktivního pohybu na smysl a strukturu života lidí ve středním a vyšším věku.

K jakým základním zjištěním dospěl?

  • Fyzická aktivita dává životu lidí strukturu a smysl
  • Výsledek je založen na studii zabývající se tím, jak cvičení ovlivnilo více než 18 000 mužů a žen ve středním a vyšším věku
  • Zjištění naznačují, že pohybové návyky lidí mohou ovlivnit smysl jejich života

Podle nového výzkumu dává fyzická aktivita strukturu a smysl života lidí. Studie publikovaná v časopise Journal of Behavioral Medicine zkoumala, jak cvičení ovlivnilo více než 18 000 mužů a žen ve středním a vyšším věku v USA. Vědci zkoumali údaje z aktuální studie „Health and Retirement Study“, která shromažďuje průřezová data o životech, postojích a aktivitách dospělých Američanů ve věku 50 let a starších.

Studie vedená Ayse Yemiscigil, postgraduální studentkou výzkumného programu „Human Flourishing Program“ na Harvardské univerzitě, zkoumala odpovědi lidí na otázky jako „Mám smysl pro směr a smysl života“ a „moje každodenní aktivity se často zdají triviální a nedůležité “.

Tým o několik let později přehodnotil postoje lidí, což korelovalo s množstvím cvičení a fyzické aktivity, které se mezitím věnovali. Zjištění naznačují, že pohybové návyky lidí mohou ovlivnit jejich smysl života – i když je to také naopak, protože smysl a účelnost života mělo pozitivní vliv na to, jak moc cvičili a jakým sportovním aktivitám se věnovali.

Stručně řečeno, zdá se, že ti, kteří měli na začátku studie nejtrvalejší smysl pro účel, byli s největší pravděpodobností časem aktivní – a naopak. Lidé s jasnou představou svého života totiž budou často cílevědomější a více nakloněni fyzickým sportovním aktivitám, a to díky zdravému životnímu stylu a rozmanitosti aktivit, kterým se věnují.

Jak výzkum k těmto výsledkům dospěl?

Tyto výše uvedené hypotézy byly testovány pomocí modelu panelu se zkříženým zpožděním v národně reprezentativním vzorku dospělých Američanů. 

Zvýšení smyslu života bylo spojeno s vyšší fyzickou aktivitou o čtyři roky později v návaznosti s předchozím chováním a přístupem ke sportu.

Zjištění ukazují obousměrný vztah mezi smyslem života a fyzickou aktivitou u velkých vzorků dospělých a středních a starších dospělých sledovaných v určitém časovém úseku.

Autor Form Factory

Síť 13 fitness klubů v Praze

Společnost Form Factory patří mezi významné poskytovatele v oblasti fitness, wellness a zdravého životního stylu. V České republice provozuje Form Factory 13 vlastních klubů v Praze. Nabídku služeb představují plně vybavená centra pro efektivní individuální trénink, široký výběr skupinových programů včetně Les Mills vedených profesionálními instruktory a také zóny wellness zóny včetně bazénů, saun, parních lázní a vířivek. Společnost Form Factory nastavuje svůj standard podle nejnovějších poznatků a trendů ze světa zdraví a fitness.